Bu pazar Hristiyanlığın iki büyük bayramlarından biri olan Paskalya. Hristiyan Haber olarak Paskalya’nın (Diriliş Bayramı) anlamı, Hristiyanlar için önemi ve Paskalya kutlama gelenekleri hakkında Kadıköy Uluslararası Topluluğu Pastörü ve Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vahan İsaoğlu’ndan bilgi aldık.

DİRİLİŞ OLMASAYDI HER ŞEY BOŞTU

Pastör Vahan İsaoğlu, Paskalya’nın Hristiyanlığın en önemli temel taşı olduğunu belirterek, “Paskalya yani isa Mesih’in dirilişi yoksa aslında Hristiyanlık da yoktur. Paskalya aslında İsa Mesih’in dirilişinin kutlandığı, Tanrı’nın bir bedende yer yüzüne gelişinin, insanlık için çarmıha gerilip ölmesinin ama ondan sonra üçüncü gün dirilmesinin simgesidir. Dolayısıyla Hristiyanlığın temel simgesidir.” dedi.

Paskalyanın Hristiyanlar için Hristiyan inancı hakkında simgesel anlamları bulunduğunu belirten İsaoğlu, İsa Mesih’in dirilişinin hem O’nun Tanrısal kimliği hakkında bize bilgi verdiğini hem de ölümden sonsuz yaşama açılan kapıyı simgelediğini söyledi. İsa Mesih’in sonsuz yaşamı vaat ettiğine değinen Pastör İsaoğlu, “İsa Mesih, hizmeti boyunca ‘beni takip edenin sonsuz yaşamı olur’ şeklinde pek çok öğreti verdi. Şimdi eğer bu öğretiyi veren kişi öldüğünde, normal bir ölüm ile onun hikayesi son bulsaydı, zaten onu takip eden herkesin hikayesi de aynı şekilde son bulacaktı. Ama İsa Mesih öldü ve dirildi. O zaman O’nun peşinden gidenlerin de aynı şekilde sonsuz hayata kavuşacaklarını simgeler bu diriliş. Her şeyin açıklamasıdır diriliş. Eğer diriliş olmasaydı her şey boştu. Yani Pavlus’un söylediği gibi Eğer İsa Mesih ölümden dirilmediyse uğraştığımız her şey boştur.”

PASKALYA BİR KUTLAMA GÜNÜ, ANMA DEĞİL!

İsa Mesih’in dirilişi olmasaydı Hristiyanlıkta hiç kimsenin İsa Mesih’e iman edenlerin sonsuz yaşamıyla ilgili bir iddiada bulunamayacağına vurgu yapan İsaoğlu, “Bu şuna benzer: Birisi diyor ki ben hepinizi iyileştireceğim, hepinize hayat vereceğim ama kendisi ölüyor ve ölümlü kalıyor. Toprağın altında kalıyor. Dolayısıyla bu kişiye nasıl güvenebilirsiniz? Çünkü birini takip ettiğiniz zaman onun gittiği yere gidersiniz. Eğer siz ölüp mezarda kemikleri çürüyen birini takip ettiğiniz zaman sizi de bekleyen son aynı sondur. Ama dirilen birini takip ediyorsanız o zaman sonsuz hayat olması mümkündür. Çünkü zaten bunu iddia eden kişi dirilmiştir ve sonsuz hayat sürecektir. Bu nedenle Paskalya kutlaması yapılıyor, anması değil.” dedi

Paskalya yani Diriliş Bayramı kutlamaları hakkında da Hristiyan Haber’e bilgi veren Kadıköy Uluslararası Topluluğu Pastörü ve Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vahan İsaoğlu, şu bilgileri verdi: “Özellikle kiliseler genelde son bir aydır aşağı yukarı buna hazırlanıyorlar. Vaazlar genelde buna göre biraz biraz şekilleniyor. Topluluğu buna hazırlıyorlar. Tabii ki geçtiğimiz pazar da Palmiye Pazarı idi. Yani İsa Mesih’in Kudüs’e girişi, “Rabb’in adıyla gelene Hozana!” diye karşılandığı bir haftaydı. Kilise, İsa Mesih’in çarmıha gerildiği gün olarak kabul edilen, önümüzdeki cuma gününü “İyi Cuma” olarak adlandırılıyor. İsa Mesih’in çarmıha gerildiği ve çarmıhta canını feda ettiği aşağı yukarı İsa’nın canını Baba’ya teslim ettiği saatlerde anmak için pek çok kilise etkinlik yapacak. Aynı zamanda pazar günü geldiğinde tüm kiliseler büyük bir sevinçle, büyük bir coşkuyla bunu kutlayacaklar. Çünkü inancımızın en önemli, en temel taşlarından bir tanesidir. En sevinçli zamandır. Ölümün yenilip yaşamın ölüme galip gelmesidir. Çünkü ölü, İsa Mesih ölmüştür ama ölüme karşı galip gelip ölümden dirilmiştir. Bu ölümün yenilgisi ve İsa’nın zaferi anlamına gelir. Bütün kiliseler bunu kutlayacaktır.

GELENEKSEL KİLİSELER NASIL KUTLUYOR

Protestan kiliselerinin dışında geleneksel kiliselerin de paskalya kutlamaları hakkında bilgi veren İsa oğlu, “Farklı kiliseler var. Farklı gelenekler var. Fakat ortak olan şudur: Tüm kiliseler bunu tam bir coşkuyla ve sevinçle kutlar ve kutlamalıdır. Yüzyıllardın süregelen bazı gelenekler var. Bazı doğu kiliselerinde simgeler, ilahiler ona göre seçilir, Kutsal Kitap okuma bölümleri ona göre seçilir. Bu sırada kilisede bazı ritüeller yapılır. Mesela altarın önündeki perde oruç döneminde kapalıdır, Paskalya’da yeniden açılır. Diğer tüm ritüeller buna göre düzenlenir. Ama ortak olan İsa Mesih’in dirilişinin hepimiz için büyük bir sevinç kaynağı olduğudur.”

Paskalya yani Diriliş Bayramı ile ilgili kişisel gözlemlerinden de bahseden İsaoğlu, “Türkiye’de Diriliş kutlamak çok güzel. Özellikle bizim burada Paskalya Çöreği gibi veya boyanmış yumurta gibi aslında inanç açısından bir değer taşımayan ama öte taraftan toplumumuzun kültürüne, içine işlemiş, bugün kime sorsanız Paskalya derseniz herkesin aklına aynı çörek, aynı koku geliyor. Dolayısıyla kültürümüzün çok önemli bir rengi olduğunu düşünüyorum. Paskalya Türkiye’de de ayrı güzel. Bu tip kutlamalar geçmişte daha fazla yapılırdı. Şimdi biraz azaldı. Bu kutlamalar Türkiye’de daha fazla.”şeklinde konuştu.

PASKALYA NEDİR?

Paskalya Bayramı, İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra 3. günde ölümden dirilişinin kutlanmasıdır. Bu nedenle bu bayrama Türkçede Diriliş Bayramı da denilmektedir. Bu bayram başlangıçta Mayasız Ekmek Bayramı’yla paralellikler gösterse de yüzyıllar içinde kendine has bir şekilde ve coşkuyla kutlanmaya başlanmıştır.

Diriliş Bayramı’nın kutlandığı sabit bir tarih yoktur. Kutsal Hafta olarak adlandırılan ve Diriliş’ten önceki bir haftayı kapsayan kutlamalar hatta Paskalya’dan önceki 40 günü kapsayan Büyük Oruç Dönemi veya Lent yani alçalış Dönemi olarak bilinen süreci de Diriliş Bayramı kutlamalarına dahil etmek mümkündür. Yani Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, şubat ayının ilk günlerinden itibaren başlayan hazırlığın, dönemin son günü ve zirve noktasıdır Diriliş Bayramı. Bu gün Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdeki bir pazar günüdür.

Hristiyan inancında önemli olan ölümden dirilmek olduğu için günümüzde Noel’e daha büyük önem atfedilse de bu nedenle Paskalya, Hristiyanlar arasında en büyük bayram olarak kabul edilmektedir.

SEYFİ GENÇ