2016 yılında yürürlüğe giren yasa sonucunda Protestan kiliselerine yasak getiren, kiliseleri kapatan, Protestan kilise önderlerini baskı altında tutan Rusya’da, Hristiyan hayatının sadece binalardan ibaret olduğun yanılgısını düşündürecek ölçüde Ortodoks kilisesi inşaatlarına ise hız verildi. Kremlin’le yakın ilişki içerisinde bulunan Rus Ortodoks Patrikhanesi, 10 yılda 30 bin kilisenin inşa edildiğini açıkladı.

Sovyetler Birliği döneminde birçok Ortodoks Kilisesi’nin yıkıldığı, dinamitlenerek yok edildiği veya farklı amaçlarla kullanıldığı ülkede, SSCB’nin yıkılmasının ardından Ortodoks Kilisesi inşa etme seferberliği başlatıldı. Rus yönetimi ile işbirliği halinde, Tanrı’yı yüceltmek ve Hristiyan yaşamını sürdürmek için görkemli binalara ihtiyaç duymayan Protestanları engelleyen Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Fransa’nın Strasburg şehrinde yaptırılan Ortodoks kilisesinin açılışında basına yaptığı açıklamada Rusya’da günde ortalama üç kilise inşa edildiğini açıkladı. Patrik Kirill, “Ateizmle geçen yılların ardından Rusya halkı, Tanrısız hiç bir şey olmayacağını anladı. Tanrı olmaksızın mutlu hayat olmayacağı için artık her gün ortalama üç kilise inşa ediyoruz. Medeniyetin yüksek teknolojik gelişme döneminde bize, insanların kendini Tanrı’ya yakın hissedecekleri yerler lazım” dedi.

Rusya Parlamentosu’nda 6 Temmuz 2016’da kabul edilerek 20 Temmuz 2016’da uygulamaya konulan ve Yarovaya Kanunu olarak adlandırılan Anti-Terör Yasası’na göre Müjdeci kiliseler ve Müjdecilik faaliyetleri de kısıtlandı. Ev toplukları ile resmi kilise binaları haricindeki dini faaliyetler yasaklandı. Moskova Rus Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi haricindeki tüm dini gruplara kayıt ve izin alma zorunluluğu getirilirken Müjdecilik faaliyetlerinin yalnızca kayıtlı dini grup ve kuruluşların yetkili üyeleri tarafından yapılmasına izin verildi. Moskova Rus Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi’nin, diğer tüm dini gruplara uygulanan tedbirlerden muaf tutan ve doğrudan Protestanları hedef alan yasadan sonra yüzlerce yabancı uyruklu Müjdeci, Rusya’dan sınır dışı edildi. Protestan topluluklar ve kilise üyeleri yüz binlerce liraya denk gelen Rublelik cezalara çarptırıldı. Müjdecilerin bir kısmı tutuklandı.

Anti-Protestan olarak yorumlanan yasa nedeniyle Rusya nüfusunun yüzde 1’lik kısmını oluşturan Protestan kiliseler zor günler geçirdi. Patrikhane’nin kışkırtmalarıyla kiliseler üzerindeki resmi devlet baskısı da devam ediyor.

SEYFİ GENÇ