Anayasa Mahkemesi, son zamanlarda artan yabancıların yargı kararı beklenmeksizin sınırdışı edilmesi uygulamasını anayasaya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi tarafından alınan “Pilot Karar”da, birçok Protestan din görevlisinin de sınırdışı edilmesine neden olan uygulamanın, Anayasa’nın 17. maddesiyle bağlantılı olarak 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkını ihlal ettiğine karar verilerek yeniden yapılacak yargılama sonuçlanıncaya kadar başvurucuların sınır dışı edilmemesine karar verildi. Anayasa Mahkemesi, sözkonusu ihlale neden olan 6458 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle ilgili yeni düzenleme yapılmasını istedi. Bu nedenle kararın bir örneği TBMM’ye gönderildi.

KHK İLE ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda hakkında sınırdışı kararı alınanların yargı yoluna başvurması durumunda, yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı kararının infaz edilmemesi öngörülmesine rağmen, 29 Ekim 2016 günü Resmî Gazete’de yayımlanan 676 sayılı KHK ile 6458 sayılı Kanunda değişiklikler yapıldı. KHK ile sınır dışı edilmelerine karar verilen kişiler için dava açma süresi boyunca ve dava açıldığı takdirde de yargılama süresince -değişiklikten önceki durumdan farklı olarak- sınır dışı etme işleminin durmayacağı düzenlendi. Bu düzenlemenin ardından binlerce kişi yargı kararı beklenmeden sonır dışı edildi. Sınır dışı edilmesine karar verilen bin 545 kişi de Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti.

Anayasa Mahkemesi bu değişiklik nedeniyle mağduriyet yaşayanların başvurularının ilkinin inceleme dosyası için aldığı pilot kararla, anayasanın ihlal edildiğine karar vererek sınır dışı etme uygulamasını yargılama sürecinin bitimine kadar durdurdu.

PROTESTANLAR TEMKİNLİ

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı ve Resmi Gazetede yayınlanan bu karar, somut delillere dayanmayan ve çeşitli gerekçelerle sınır dışı edilen Protestan Din adamlarının gönderilmesi uygulamasının mahkemeye taşınması halinde sınırdışı edilmemesini sağlayacak.

Kararla ilgili HristiyanHaber’e konuşan Protestan kaynaklar, bu kararın uygulanması konusunda iyimser olmadıklarını belirterek “Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen sınır dışı edilen ve artık Türkiye’ye giremeyen Protestan din adamları var. Bu karar ne getirecek, uygulamaları bekleyip göreceğiz” dediler.

Kararla ilgili görüşlerine başvurduğumuz hukukçu Orhan Kemal Cengiz, kararın Protestan din adamları için emsal olma niteliği olmadığını belirterek, “Bu kararda konu kötü muamele görme riski olunan ülkelere geri gönderilme. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi bunu da komisyona gönderip topu taca atmış” dedi.