Ekümenik Patrikhane (İstanbul) ile Moskova Patrikhanesi arasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova Patrikhanesi’nden ayrılarak Ekümenik Patrikhane çatısı altında otosefali almasının ardından başlayan mücadele devam ediyor. Son olarak Batı Avrupa Rus Ritindeki Ortodoks Kiliseleri, Ekümenik Patrikhane’den ayrılarak Moskova Patrikhanesi’ne bağlandı.

Rus Haber Ajansı Sputnik’te yer alan habere göre Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu, Kilise’ye bağlanma yönünde oy kullanan ancak katılma kararı almayan Batı Avrupa Rus Ritindeki Ortodoks Kiliseleri lideri Başpiskopos Johan’ın, ona bağlı bütün din adamlarının ve kiliselerin Moskova Patrikhanesi’ne kabul edilmesi yönünde karar aldı. Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu üyeleri, Başpiskopos Johna’a da ‘Dubninskiy’ unvanını verdi.

Russkiymir sitesinde yer alan habere göre Batı Avrupa Rus Ritindeki Ortodoks Kiliseleri, sovyetler birliğinin kurulmasının ardından 1921 yılında Moskova patrikharesinden ayrıldı. 10 yıl sonra da Ekümenik Patrikhaneye bağlandı. Batı avrupadaki bu kiliselerle Ekümenik Patrikhane’nin bağı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin otosefalliğinin kabulüyle  kopmuştu. 

Batı Avrupa Rus Ortodoks Kiliselerinde, Moskova Patrikhanesi’ne bağlanmak için yapılan oylamada, başepiskoposluk üyelerinin çoğunluğu ‘bağlanma’ yönünde oy kullanmış fakat Moskova patrikhanesine katılım kabul edilmemişti.

Batı Avrupa Ortodoks kiliselerinin temsilcileri bir toplantı düzenleyecekler, toplantıda alınan kararlara göre de kanonik yapıyla ilgili Rus Ortodoks Patrikhanesi’ne önerilerde bulunacaklar.