İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ibadetine devam eden Anadolu Protestan Kilisesi’nde pastör atama töreni yapıldı. Kilisenin yıllardır kilisede çeşitli hizmetlerde görev alan Gürkan Çamsun, pastör olarak atandı.

Anadolu Protestan Kilisesi’nin (APK) bağlı olduğu Vineyard Kiliseler Birliği Global sorumlularından Steve Nicholson’un da hazır bulunduğu atama törenini APK Başpastörü Levent Kınran yönetti. Kınran yaptığı açılış konuşmasında, “Gürkan kardeşim bu kadar yıl sonra hâlâ kilisede, kilise hizmetinde. Bu kadar yıl sonra, aslında neyin gerçekten değerli olduğunu da görme şansımız var: Sadakatin! Gürkan kardeş, Tanrı’ya sadık kaldı. Tanrı’nın çağrısına sadık kaldı. Ailesine sadık kaldı. Tanrı’nın kilisesine, Tanrı’nın ona verdiği insanlara sadık kaldı. Hizmetine sadık kaldı. Hala bugün aynı şekilde hizmet etmeye devam ediyor. O zaman bu akşam biz aslında onanmadan söz ederken sanki Gürkan hizmete yeni başlıyormuş gibi bir anlayış olmaması lazım. Aslında uzun yıllardır devameden hizmetinin tasdiki gibi bu akşam. O zaman bu akşam ellerimizi ona uzatacağız. Onun için dua edeceğiz ve hizmetinin giderek daha çok artan ürünle devam ettiğine iman edeceğiz.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından ilahiler eşliğinde Tanrı’ya tapınıldı.

“PASTÖRLÜK KENDİNİ TANRI HALKINA ADAMAKTIR”

Vineyard Kiliseler Birliği Global sorumlularından Steve Nicholson yaptığı konuşmasında, “Biz çobanlar olarak kilisedeki her bir bireyin İsa Mesih’i takip eden, etkili kişiler olmaları için hizmet ediyorlar. Bütün kilise için, bütün kiliseyi gözetecek gözetmenler olmayı amaçlıyorlar. Kilisenin nasıl yayılabileceğini,nasıl büyüyebileceğine dair kendilerini adıyorlar. Bütün imanlılara örnek olmaya adıyorlar kendilerini. Müjdeyi vaaz etmeye, kilise olmaya adıyorlar, yoksullara merhamet etmeye adıyorlar. Aynı zamanda kendilerinin öğretmeye,öğüt vermeye, azarlamaya, teşv,ik etmeye, donatmaya ve bunun gibi başka fiilere adıyorlar. Onlar başka herkes gibi bir hayat süremezler. Bu büyük zenginliklere veya büyük mevkilere götüren bir iş değil. Şöyle de diyemezler: Beş başka bir kariyeri tercih edeceğim. Çünkü onlar Rabb’in gözünde askerliğe katılan mecburi hizmet yapan görevliler gibidir. ” şeklinde konuştu.

PASTÖR ÇAMSUN DUALARLA KUTSANDI

Nicholson, atama seromonisi sırasında Gürkan Çamsun’a çağrılarını ş şekilde hatırlattı:

“Sen tanrının halkına hizmet etmek için donatmaya, kilisenin üstünde bir gözcü olmaya çağrıldın. Kendini duaya ve müjde hizmetine adamaya çağırdın. Ve sen tanrının halkına mesihe örnek olacak biçimde önderlik etmeye çağrıldın. Önyargılı olmadan, onlara sert ve kaba davranmadan, lütufkar, merhametli ve hoşgörülü olarak hizmet etmeye çağrıldın”

Çağrı hatırlatmasının ardından Çamsun, Pastörlük Yemini ederek Pastör olarak onandı. Pastör Çamsun, törende hazır bulunan diğer kiliselerin Pastörleri tarafından dualarla kutsandı.