Arkeologlar, Bahreyn’de Hristiyanlık döneminin yaşandığını kanıtlayan ilk arkeolojik buluntuları ortaya çıkardı. Eski Belgelerde, Bahreyn halkının İslam’dan önce Ortodoks Hristiyan olduklarına dair yazılı kayıtlar bulunsa da şimdiye kadar yazıları destekleyecek fiziksel olarak kanıta ulaşılamamıştı. 

Arkeologların bulduğu kalıntıların, üstüne Müslüman mezarlığı yapılan eski bir manastır olduğu düşünülüyor. Mezarlık alanının üstüne de 17. yüzyılda bir cami inşa edildi. Arkeologlar, Bahreyn’de gelecekte daha fazla Hristiyan yerleşimi keşfedilebileceğine  inanıyor. Arkeologlar Arapça ve Süryanicede manastır anlamına gelen ve eski kayıtlarda da ismi geçen Deyr isimli bir kasabanın isminden yola çıkarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Bu bölgedeki insanların neden Hristiyanlığı bıraktıkları hakkında çok az şey biliniyor. İran ve Abu Dabi’ye ait adalarda da Hristiyanlık yerleşimleri bulunmuştu.

Höyüğü araştırarak tarihini ortaya çıkarmak için kazı yapan Exeter Üniversitesi’nden Profesör Tim Insoll, “Bahreyn’in Hristiyan dönemi kanıtlarını bulmak zor oldu çünkü bu siteler ve binalar o zamandan beri farklı amaçlar için kullanılıyordu ve şimdi modern konutların altındaydı, bu yüzden bu keşif bu kadar özel. Gelecekte daha fazlasını bulmayı umuyoruz.” dedi.

Arkeolojik kalıntılar, geçtiğimiz ay Muharrak adasının kuzey kıyısında, Samahij köyünde bulundu. Samahij, muhtemelen, 410-647 arasındaki çeşitli kaynaklarda bahsedilen  ülkenin inci ticaretinin merkezlerinden biri olan Meshmahig episkoposluğunun bulunduğu alanda ayrıca 7. yüzyıldan kalma şarap kavanozları, cam kadehler ve çanak çömlek kalıntıları bulundu. Şarap küplerinden birinde Aramicenin Mezmur Pehlevicesi olduğu düşünülen bir yazı yer alıyor.

Arkeolojik kazıda açığa çıkarılan 17 metreye  10 metre ölçülerindeki bina, muhtemelen bir manastırın veya büyük bir evin parçasıydı. Bina 7. yüzyılda işgal edildi. Binanın birkaç oda var ve sıva ile dekore edilmiş. Yapıda taş parçasına oyulmuş bir haç ve çömlek üzerine boyanmış başka bir haç bulundu. Binayı kullanan Hristiyanların, 4-5 ve 7. yüzyıllar arasında Körfez’de gelişen Nesturi Kilisesi’nin bir parçası oldukları tahmin ediliyor.

Kaynak: http://www.exeter.ac.uk/news/research/title_769743_en.html