İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de bulunan Protestan Kiliseleri’ni temsilen Protestan Kiliseler Derneği Başkanı ve Yaşam Aile Kilisesi Pastörü  Ali Kalkandelen, Bible House Kilisesi Önderi Behnan Konutgan ve Anadolu Protestan Kilisesi Pastörü Gürkan Çamsun’u kabul etti. 

Emirgan Beyaz Köşk’te gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede Protestan kiliselerin temsilcilerinden oluşan heyet, İmamoğlu’na Hristiyanların sorunlarını aktararak özellikle Protestan kiliselerin karşılaştıkları kilise yerlerinin imar sorunu üzerine bilgi verdi. Yerel idarelerle ve genel idareyle yaşanılan sıkıntılara değinildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm istekleri dikkate alacaklarını, bütün inanç gruplarının talep ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi istediklerini ifade ederek, bütün inanç gruplarıyla sağlıklı bir iletişim içinde bulunmak istediklerini dile getirdi. Protestan kiliselerinin ihtiyaçları için de arkadaşlarıyla irtibat halinde olacağını ve gelişmeleri takip edeceğini ifade etti.

Görüşmede Bible House Kilisesi Önderi Behnan Konutgan, İmamoğlu’nu Ortadoğu’daki başkanlar  ve devlet adamlarının yaptığı gibi  kendisinin de Hristiyan bayramlarında kiliseye gelerek kutlamalara katılımasını isteyerek kutlamalara davet etti. Konutgan, İmamoğlu’na Anadolu’da Hristiyanlık isimli kitabını hediye etti. 

Yarım saat süren görüşmenin ardından Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Ali Kalkandelen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmeti, makamı ve ailesi için dua etti.

Heyet İmamoğlu’na Kutsal Kitap ve günün anısına plaket hediye etti. İmamoğlu, Hristiyan yurttaşların inancını daha iyi anlamak için Kutsal Kitap’ı okuyacağını söyledi.