Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından ikonografi kursu düzenleniyor. 21-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek beş günlük kurs “İsa’nın Yüzünün Parlaklığına Tanıklık Etmek” başlığını taşıyor. Kursun eğitmeni Latin Katolik Kilisesi’nde hizmet eden Rahibe Maria Grazia Zambon.

Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından yapılan duyuruda kursun ikonografi sanatçısı yaratmayı iddia etmediği belirtilerek kursun amaçları şu şekilde açıklandı: “Kurs, içinde barındırdığı teknik,  estetik ve teolojik hususları ortaya koyarak bir ikonun “yazılma tecrübesine imkan vermek; Görünmez Olan’ın kendisini görünür kıldığı İsa’nın çehresini “yazarak”, beden alma gizeminin anlamını derinleştirmek ve yaratılışın maddelerinin (doğal pigmentler, yumurta, altın, ahşap, alçı) kadim Bizans teknikleri ışığında Yaratıcı’nın güzelliğini anlatmaya yardım ettiğini keşfetmektir”

Kursla ilgili yapılan duyuruda kursun, İsa’nın yüzünün sanatta, duada ve tefekkürde birlikte tecrübe edildiği bir atölye olduğu belirtilerek kursun “bu tecrübeyi yaşamayı arzulayan Türkiye’deki Hristiyanlara yönelik olduğu belirtildi. Kursun sanatsal tecrübeye veya resim üzerine özel bir yeteneğe sahip olmayı gerektirmediği ve Türkçe olarak düzenleneceği belirtildi. 

21 Mayıs akşamı ile 26 Mayıs tarihleri arasında Bebek Katolik Kilisesi’nde düzenlenecek kursun sonunda her öğrenci kendisinin gercekleştirdiği ve Bizans riti ile takdis edilecek ikonu evine götürecek. 

Katılımın 10 kişiyle sınırlı olduğu kursla ilgili detaylı bilgi bilgi@kitabimukaddes.com adresinden alınabilir.