Mardin Milletvekili Tuma Çelik tarafından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için Protestan toplumunun din görevlileri sorunu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na soru önergesi verildi. Çelik önergesinde Türkiye’deki Protestan toplumunun din görevlisi çalıştırma konusundaki sorunları artarak devam ettiğini belirterek, Türkiye’de ruhban okulu olmadığı için Hristiyan din görevlilerinin yurtdışında ruhban eğitimi alarak Türkiye’deki kiliselerde görev yaptıklarını dile getirdi. 

SINIR DIŞI UYGULAMASI HIZ KAZANDI

Mardin Milletvekili Tuma Çelik TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Türkiye’deki dini cemaatlerin tüzel kişilikleri olmadığı için din görevlilerini çalıştırmak konusunda sıkıntı yaşamaktalar. Özellikle Protestan toplumu, din görevlisi konusunda daha ağır bir kriz yaşamaktadır. İhtiyaçtan dolayı, Türkiye vatandaşı olmayan din görevlileri çalıştırmak zorunda kalıyorlar. Son yıllarda din görevlilerine Türkiye’de ikamet izni verilmiyor ya da mevcut izinler uzatılmıyor. ” dedi. Protestan Kiliseler Derneği tarafından 11 Haziran 2020’de yayınlanan Basın Bülteni’nde de dile getirilen pandemi sürecinin ardından din görevlilerinin sınır dışı edilme işlemleri hız kazanmasına vurgu yapan Çelik, “Din görevlilerinin eşleri ve aileleri Türkiye vatandaşı olmasına rağmen de ikamet izinleri verilmemeye başlandı. Son olarak 2013 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan iki din görevlisi hakkında eşleri Türkiye vatandaşı olmasına rağmen sınır dışı kararı verildi. Aileler Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.” dedi. 

UYGULAMA DİN VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKININ İHLALİ

Soru önergesinin giriş kısmında “Türkiye’deki Protestan toplumunun ibadet özgürlüğü fiilen ihlal edilmiş durumdadır. Hristiyan din görevlisi yetiştirmenin mümkün olmadığı bilindiği halde yapılan bu uygulama din ve ibadet özgürlüğü hakkının ihlal edilmesidir.” Diyen Çelik,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için şu soruları sordu: 

Türkiye’deki bir dini cemaatin ibadet özgürlüğünün ihlal edilmesini engelleyecek bir  çalışmanız var mıdır? 

Herhangi bir bakanlığın Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı işlem yapması durumunda öngördüğünüz bir yaptırım var mıdır? 

Dini cemaatlerin tüzel kişilik kazanması ve ibadetlerini özgürce gerçekleştirebilmeleri için bir çalışmanız olacak mıdır? 

Hristiyan cemaatlerinin din görevlisi yetiştirmesini sağlamak için herhangi bir çalışmanız var mıdır?